Autoobrabacie stroje

Autoobrábacie stroje

Presnosť výroby súčastí vyrábaných obrábacími strojmi z našej ponuky, je na veľmi vysokej úrovni – či už ide o jemné a zložité, alebo veľké a ťažké dielce.

V NAŠEJ PONUKE NÁJDETE:

  • Centrá horizontálneho obrábania – Vrcholom v oblasti obrábacích strojov je obrábacie centrum. Pre nosník, pomocou ktorého je potrebné presne a rýchlo umiestniť obrábaný kus a pre riadiaci mechanizmus, ktorý zabezpečuje pohyb obrábacích nástrojov, sa používajú vysokopresné a pevné lineárne vedenia so zapuzdrenou guľôčkou a guľové skrutky.
  • Frézy – Hoci v oblasti sériového opracovania sú trendom obrábacie centrá a CNC sústruhy, v najmodernejšej výrobe sa naďalej využívajú aj frézy. Najpokročilejšie stroje, ktoré sú schopné vyrábať produkty s extrémnou presnosťou, sa vyrábajú pod dohľadom kvalifikovaných pracovníkov. S cieľom dosiahnuť kvalitu ručných prác sa v navádzacích systémoch fréz používajú lineárne vedenia a guľové skrutky, ktoré dokážu pracovať bez akýchkoľvek odchýlok.

„NAJPOKROČILEJŠIE STROJE, KTORÉ SÚ SCHOPNÉ VYRÁBAŤ PRODUKTY S EXTRÉMNOU PRESNOSŤOU.“

-Kobbe Abbrasives 

  • NC sústruhy – Spolu s obrábacími centrami hrajú NC sústruhy vedúcu úlohu v oblasti obrábania. Vďaka svojej vysokej pevnosti a presnosti sú lineárne vedenia a guľové skrutky neoddeliteľnou súčasťou pohybu nožovej hlavy každého sústruhu.
  • Rovinné frézy –Rovinná fréza je veľký frézovací stroj. Pracuje s veľkými a ťažkými obrábanými kusmi. Ak sa na posúvanie nosníka použijú vysokopevné lineárne vedenia, môže sa nosník posúvať plynule a fréza môže s vysokou presnosťou obrábať veľké súčasti.
  • CNC frézy na ozubené kolesá – Pre frézy, ktoré vyrábajú ozubené kolesá umožňujúce prenos pohybu a výkonu, sa zvyčajne používajú klzné lišty. Mazanie týchto strojov je vždy veľmi komplikované. Pri použití lineárnych vedení a guľových skrutiek s integrovanými prvkami mazania je možné zjednodušiť konštrukčné riešenie stroja a zároveň predĺžiť čas, počas ktorého systém nevyžaduje žiadnu údržbu.
  • Stroje na brúsenie povrchov – Až donedávna sa na posun nosníkov strojov na brúsenie povrchov používali hydraulické valce. Pomocou guľových skrutiek a systémov servopohonu však možno tento posun vykonávať s vyššou presnosťou a rýchlosťou, čím sa zvyšuje produktivita výroby. Stroj používajúci guľové skrutky nevyžaduje žiadny hydraulický systém, takže je čistejší a má menší negatívny vplyv na životné prostredie.

 

Kontaktný formulár

*povinné údaje